Förtroendevalda i Marks kommun.

Teknik- och servicenämnd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31