Förtroendevalda hos oss.

Övrigt (39 st)

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Ringhals säkerhetsnämnd
Stiftelsen Arthur Andreassons minnesfond
Arvid Karlssons stiftelse
Birger och Maria Wingqvists stiftelse, arb grupp för beredning av ansökningar
Stiftelsen Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium
Henrikssons stiftelse
Joe Olssons stiftelse
Marks härads sparbanks stiftelse för förmån till sommarkoloniverksamhet
Marks härads sparbanks stiftelse till stipendier
Samfond 1
Samfond 2
Samfond 3
Sparbanksstiftelsen Varberg, huvudmän
von Alten Bockums fond
Stiftelsen Holger Meyers stipendium
Etableringsrådet för Boråsregionen
Fairtrade City
Föreningsarkivet i Mark
Gode män, jord- och skogsbruksfrågor
Gode män, tätortskännedom
Kinna by- och skogelag
Kommunala Pensionärsrådet
Kommuninvest ekonomisk förening
Kungsbackaåns vattenråd
Luft i Väst - Luftvårdsförbundet för Västra Sverige
Lygnerns vattenråd
Mjöbäcks Sparbank - Älekulla, huvudmän
Mjöbäcks Sparbank - Öxabäck, huvudmän
NTF Västs kommunutskott
Nämndemän
Ombud i begravningsfrågor
Revisorer
Sjuhärads kommunalförbund
Sjuhärads Samordningsförbund
Swedbank Sjuhärad, huvudmän
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Trygghets- och säkerhetsrådet
Vigselförrättare
Viskans vattenråd