Förtroendevalda hos oss.

Bolag (4 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Marks Bostads AB
Marks Fastighets AB
Marks Kraftvärme AB
Spinnerskan i Mark AB